Przeskocz do treści

24.10.2017 w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi,  zainteresowane wychowanki wraz  z wychowawcą grupy uczestniczyły  w spotkaniu autorskim z siostrą
Michaelą Pawlik. Spotkanie było zorganizowane przez Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu. Siostra Michaela bardzo ciekawie opowiadała o swojej długoletniej pracy w Indiach, dzieląc się  swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami jakich doświadczyła. Czasu zabrakło na wszystko z czym chciałaby się podzielić ze słuchaczami. Tematy poruszane przez siostrę Michaelę zostały spisane przez jej rodzoną siostrę i wydane w formie książki pt. ,,Zmagania
o prawdę’’, którą można było nabyć na spotkaniu.

Uczniowie klas pierwszych w dniu 12 października uczestniczyli
w Otrzęsinach. Podczas wielu zabawnych konkurencji wychowankowie klas starszych chcieli sprawdzić, czy „kociaki” zasługują na miano prawdziwych mieszkańców Internatu. W Otrzęsinach uczestniczyli również dyrektor, kierownik internatu i wychowawcy ze szkoły. Po otrzęsinach pomyślnie ukończonych przez wszystkich pierwszaków odbyła się dyskoteka.

Otrzęsiny zostały przygotowane przez wychowawcę G. Żmuda. Cała zabawa została poprowadzona przez uczniów klas starszych.

 

3.10.2017r. uczniowie mieszkający w internacie wraz z wychowawcą uczestniczyli
w sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Naczelnika Delegatury IPN
w Kielcach oraz Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Temat spotkania to : ,,Aparat represji na przyczółku sandomierskim ( 1944-1945 )’’. Prowadzący spotkanie witając zebranych podkreślił obecność młodzieży i przywitał ich w sposób bardzo serdeczny, dziękując za przybycie.

W obecnym roku szkolnym jednym z priorytetów jest przywiązywanie uwagi do efektywnego wykorzystania czasu nauki własnej. Opiekunowie w świetlicy pełnią dyżury przy młodzieży odrabiającej lekcje a na holu została wykonana gazetka przez mieszkanki internatu przedstawiająca jedną z metod bardziej racjonalnego opanowania tekstu. Jest to metoda PPLPP czyli metoda pięciu kroków. /dla zainteresowanych polecamy lekturę: ,, Sztuka uczenia się czyli jak posiąść wiedzę, nie wpadając  w stresy ”.

      28 września odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Wytypowani kandydaci do zarządu to mieszkańcy internatu z klas II i III, którzy wyrazili zgodę na pracę w zarządzie. Każdy z mieszkańców oddał głos, mając bezpośredni udział
w wyborach na wytypowanych kandydatów.
Wieczór zakończył się integracyjnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.