Przeskocz do treści

Plan dnia

Rozkład zajęć w dni nauki szkolnej

0600-0610 – Pobudka
0610-0630 – Toaleta poranna, porządkowanie pomieszczeń sypialnych
0630-0700 – Śniadanie
0700-0720 – Porządkowanie pomieszczeń Internatu
0720-0730 – Wyjście do szkoły
0730-1525 – Zajęcia w Szkole według planu lekcji i planu zajęć dodatkowych
1400-1600 – Obiad

Od godziny zakończenia zajęć w szkole dla danej klasy
zgodnie z planem lekcji do godziny 1600 - Czas wolny

1600-1700 – Zajęcia grupy dyżurnej
1600-1700 – Dodatkowy czas wolny za zgodą i w uzgodnieniu z wychowawcą
1700-1710 – Przygotowanie do nauki własnej
1710-1840 – Nauka własna
1840-1920 – Kolacja
1920-2100 – Czas wolny i/lub zorganizowany, sprzątanie pomieszczeń

Od godz. 1930 do godz. 2030 istnieje możliwość wyjścia
poza Internat za zgodą i wiedzą wychowawcy grupy

2100-2130 – Przygotowanie do ciszy nocnej, toaleta wieczorna
2130-2200 – Sprawdzenie obecności na ciszy nocnej
2200-0600 – Cisza nocna